MISJA FUNDACJI

Misją naszej fundacji jest zmiana schematów myślenia o autyzmie oraz działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

CELE FUNDACJI

Celem nadrzędnym fundacji jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób z autyzmem z punktu widzenia dostępu i jakości opieki zdrowotnej.

„Wciąż nie wiadomo, który czynnik odgrywa zasadniczą rolę w etiologii i przesądza o rozwoju zaburzenia. Ścieżka dojścia do autyzmu może być inna w przypadku każdego dziecka i objawiać się różnymi trudnościami. To powoduje, że nie ma jednej metody terapii, która byłaby skuteczna dla wszystkich. Dla każdego trzeba poszukiwać indywidualnych metod leczenia i terapii.”

prof. E. Pisula

Myśli przewodnie i kierunki działania

  • Co z tym autyzmem? Czy to już epidemia?
  • Diagnoza i co dalej? – w gąszczu niewiadomych czyli detektyw na tropie,
  • Rodzaje interwencji medycznych i terapeutycznych – drogowskazy,
  • Mapa interwencji,
  • Czy to się leczy?
  • Dlaczego tak późno? – diagnostyka, wczesne wykrywanie, badania przesiewowe,
  • Terapie niedyrektywne – zróbmy to inaczej,
  • Dlaczego „rodzice nie chcą współpracować”? – kij w mrowisko – czyli system edukacyjno – terapeutyczny, wsparcie, usługi wytchnieniowe,
  • Pomoc w dostępie do interwencji medycznych, edukacja domowa.