“FUNDACJA ZMIENIAJĄCA SCHEMATY MYŚLENIA O AUTYZMIE, DZIAŁAJĄCA NA RZECZ POPRAWY STANU ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ICH RODZIN”.

Misją naszej fundacji jest zmiana schematów myślenia o autyzmie oraz działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Motywacją są zaniedbane i niedostatecznie zaopatrzone potrzeby osób z autyzmem.

Celem poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób z autyzmem z punktu widzenia dostępu i jakości
opieki zdrowotnej.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie świadomości w zakresie możliwości skutecznego postępowania medycznego w przypadku chorób i zaburzeń współistniejących w autyzmie,
 • poprawa jakości opieki zdrowotnej i dostępu do nowoczesnego leczenia osób z autyzmem,
 • wsparcie dla praktycznych badań naukowych i klinicznych dotyczących medycznych aspektów autyzmu.
Podpisany Akt Notarialny o założeniu Fundacji – grudzień 2019

Myśli przewodnie i kierunki działania:

 • Co z tym autyzmem? Czy to już epidemia?
 • Diagnoza i co dalej? – w gąszczu niewiadomych czyli detektyw na tropie,
 • Rodzaje interwencji medycznych i terapeutycznych – drogowskazy,
 • Mapa interwencji,
 • Czy to się leczy?
 • Dlaczego tak późno? – diagnostyka, wczesne wykrywanie, badania przesiewowe,
 • Terapie niedyrektywne – zróbmy to inaczej,
 • Dlaczego „rodzice nie chcą współpracować”? – kij w mrowisko – czyli system edukacyjno – terapeutyczny, wsparcie, usługi wytchnieniowe,
 • Pomoc w dostępie do interwencji medycznych, edukacja domowa.

„ Wciąż nie wiadomo, który czynnik odgrywa zasadniczą rolę w etiologii i przesądza o rozwoju zaburzenia. Ścieżka dojścia do autyzmu może być inna w przypadku każdego dziecka i objawiać się różnymi trudnościami. To powoduje, że nie ma jednej metody terapii, która byłaby skuteczna dla wszystkich. Dla każdego trzeba poszukiwać indywidualnych metod leczenia i terapii.” – prof. E. Pisula (E. Pisula, Autyzm.Przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk, 2016, s.23).

Założyciele Fundacji:

 • Dominika Futyma, Prezes Fundacji
 • Praktyk Mitochondrialny i Dietetyk Kliniczny w MitoTerapia.
 • Neurostymulacja nerwu błędnego tVNS.
 • Mama autystycznego Michasia.

 • Katarzyna Chrościk, Zarząd Fundacji
 • Neurologopeda, terapeutka osób z autyzmem w nurcie niedyrektywnym w NeuroDots.
 • Diagnosta i terapeutka zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow.