II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ONLINE

„ASPEKTY MEDYCZNE GENETYKI I CHORÓB
WSPÓŁISTNIEJĄCYCH W AUTYZMIE”

NAGRANIA VIDEO WSZYSTKICH PRELEKCJI

450,00 

Promocyjna cena wygasa za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

PRELEGENCI:
Dr Timothy Buie

Dr Timothy M. Buie jest gastroenterologiem dziecięcym i specjalistą medycznym ds. autyzmu w Szpitalu Dziecięcym w Bostonie oraz adiunktem Pediatrii w Harvard Medical School. Przed objęciem tego stanowiska przez 18 lat pracował na oddziale gastroenterologii dziecięcej w Massachusetts General Hospital for Children z siedzibą w Bostonie, MA. Pełnił również funkcję dyrektora Gastrointestinal and Nutrition w Lurie Center for Autism w Massachusetts General Hospital. Dr Buie jest na wydziale Harvard Medical School od 22 lat. Ukończył szkolenie z Gastroenterologii Dziecięcej w Yale University School of Medicine. Dr Buie był opisywany w The New York Times, The Wall Street Journal w PBS, BBC i mediach na całym świecie, mówiąc o objawach żołądkowo-jelitowych, diecie i odżywianiu oraz różnicach mikrobiomu obserwowanych u osób z autyzmem.

“Odkrywanie połączeń mózgowo-jelitowych w autyzmie. Skupienie się na sposobach pomocy.”

Dr Magdalena Cubała

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; specjalizacja z zakresu medycyny rodzinnej - Warszawski Uniwersytet Medyczny; doktorat z zakresu Alergologii i Immunologii - Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Medycyna naturalna - Koine School of Natural Medicine, Bolonia, Włochy. Specjalista Medycyny Funkcjonalnej, doświadczenie zdobywała m.in. w Breakspear Medical Group w Wielkiej Brytanii oraz podczas licznych szkoleń w USA. Od 2017 Członek Zarządu ILADEF. W kręgu jej wyjątkowych zainteresowań i osiągnięć znajduje się autyzm, borelioza, choroby jelit wywołujące zaburzenia neurologiczne.

“Czynnik zakaźny w autyzmie.”

Dr Richard Frye

Richard E. Frye, amerykański badacz autyzmu z doświadczeniem w zaburzeniach neurorozwojowych i neurometabolicznych. Jest dyrektorem ds. Zaburzeń neurorozwojowych w Barrow Neurologic Institute w Phoenix Children’s Hospital oraz profesorem w University of Arizona College of Medicine - Phoenix, Creighton University School of Medicine i The Mayo Clinic Alix School of Medicine.

“Najnowocześniejsze interwencje w autyzmie.”

Mgr Lanier Rossignol

Lanier Rossignol, BSN, MSN, FNP-C jest dyplomowaną pielęgniarką rodzinną, przeszkoloną na Uniwersytecie Wirginii. Uzyskała tytuł Master of Science in Nursing, Bachelor of Science in Nursing oraz Bachelor of Arts w Neurobiochemistry na University of Virginia. Po zdiagnozowaniu autyzmu u dwóch synów, Lanier poszukiwała problemów medycznych, które powstrzymywały jej dzieci przed postępami. Uzyskiwała informacje od badaczy, specjalistów i z opublikowanych medycznych badań naukowych. Kiedy po zastosowaniu interwencji medycznych dzieci Lanier zaczęły mówić oraz robić postępy w terapii i szkole, dołączyła do swojego męża, dr Dana Rossignola i jego praktyki medycznej jako pielęgniarka i zdecydowała się pomagać innym rodzinom w znalezieniu uleczalnych problemów medycznych ich dzieci.

“Zarządzanie zachowaniami w autyzmie za pomocą medycyny opartej na dowodach.”

Dr Richard Boles

Pediatra, genetyk medyczny w Children’s Hospital Los Angeles, wykładowca w Keck School of Medicine na USC, dyrektor medyczny Courtagen Life Sciences. Członek Naukowej Rady Doradczej United Mitochondrial Disease Foundation Absolwent Uniwersytetu Arizony - kierunek biochemia , Szkoła Medyczna UCLA, Centrum Medyczne Harbour - UCLA - Pediatria Uniwersytet Yale - Genetyka medyczna i choroby metaboliczne.

“Wskazówki terapeutyczne mające na celu poprawę wyników w autyzmie na podstawie badań genetycznych.”

Prof Anna Tylki Szymańska

Prof. dr hab. med. Anna Tylki-Szymańska jest profesorem pediatrii oraz pediatrii metabolicznej pracuje w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Klinice Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Warszawie. Ukończyła studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz odbyła staż w zakresie genetyki w Hospital des Enfant Malade w Paryżu. Doktoryzowała się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, odbywała staże w Northwick Park Hospital w Londynie, Hospital Debrousse w Lyonie oraz Albany Medical Center w Nowym Jorku, profesor wizytujący w Almaty i Kazaniu. Zainteresowania naukowe prof. Tylki-Szymańskiej skierowane są w szczególności na choroby lizosomalne, neurometaboliczne i neurorozwojowe, interesują ją nowe metody diagnostyczne i nowe podejścia do leczenia chorób metabolicznych. Była głównym badaczem w badaniach klinicznych dotyczących enzymatycznej terapii zastępczej w chorobie Gauchera, Fabry'ego, MPS II, Niemanna Picka C i metody hamowania syntezy substratu. Jest autorką ponad 200 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej IF Index Hirscha 37. Prof. Tylki-Szymańska jest laureatką Orderu Uśmiechu.

“Autyzm a choroby metaboliczne.”

Dr Xue-Jun (June) Kong

Xue-Jun (June) Kong to główny badacz i dyrektor programu Synapse Autism w Mass General Hospital, główny badacz i lekarz prowadzący w Beth Israel Deaconess Medical Center, adiunkt w Harvard Medical School. Prowadzi swój zespół badawczy ds. autyzmu, projekty badawcze obejmują badania mikrobiomu i genomu autyzmu, biomarkery, dysfunkcję autonomiczną, śledzenie gałek ocznych i obrazowanie mózgu, nieinwazyjną stymulację mózgu, badania kliniczne leków, dążenie do lepszego zrozumienia etiologii, wczesne wykrywanie, kliniczne podgrupowanie, oparte na dowodach i docelowe leczenie autyzmu. Zaproponowała i zmodyfikowała model podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie autyzmu i obszerny protokół oceny medycznej, a także ustanowiła protokół Wschód spotyka Zachód dla autyzmu jako certyfikowany akupunkturzysta medyczny. Ponadto przewodniczy American Chinese Medical Exchange Society, International Medicine Transformation Initiative (IMT) Initiative oraz To Cure Autism Institute, pełni również funkcję redaktora naczelnego „North American Journal of Medicine & Science” oraz „North American Journal of Medicine & Health . Dr Kong opublikowała ponad 50 recenzowanych artykułów i 6 specjalnych wydań dotyczących autyzmu, przetłumaczonych na chiński „Frontiers in Autism Research – New Horizons for Diagnosis and Treatment” i „Rewolucja autystyczna, strategie całego ciała, aby uczynić życie wszystkim, czym może być”. Poza działalnością kliniczną i edukacyjną prowadzi kilka bieżących projektów badawczych ASD.

“Autonomiczny Układ Nerwowy w autyzmie.”

dr Daniela Kurczabińska -Luboń

Ekspertka w dziedzinie zaburzeń mikrobiomu jelitowego, biologii funkcjonalnej i mikroodżywiania, specjalistka z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, organizatorka konferencji naukowych i szkoleń z tego zakresu. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych z zakresu bioologii funkcjonalnej i mikroodżywiania na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Burgońskiego w Dijon. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Wykładowca na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Nauk Stosowanych i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Założycielka i dyrektor zarządzający Ośrodka Medycyny Zdrowia Preveneo. Prezes Polskiej Akademii Dietetyki i Mikroodżywiania.

„Oś jelito – mózg” – praktyczne aspekty modulacji mikrobiomu jelitowego. Czy probiotkoterapia ma sens?”

Dr Agnieszka Wroczyńska

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Gdański Uniwersytet Medyczny Centrum Medyczne Attempto, Gdańsk.

„Zaburzenia aktywacji mastocytów – czy mają znaczenie dla zdrowia osób z autyzmem?”

Marcia Hinds

Marcia Hinds napisała książkę: "Wiem, że tam jesteś – wygrywając naszą wojnę z autyzmem". Ta inspirująca książka to historia powrotu do zdrowia jej syna. Ryan, wcześniej zmagający się z autyzmem, pracuje obecnie jako inżynier lotniczy. Co więcej, ma przyjaciół i prowadzi typowe życie. Marcia ma stopnie naukowe z socjologii i psychologii na UCLA i jest dyplomowanym nauczycielem. Autyzm być może nie ma instrukcji obsługi, ale kiedy spotyka się z rodzicem, który nigdy się nie poddaje, mogą zdarzyć się niesamowite rzeczy. Wszystkie zyski z książki Marci przeznaczane są na badania/leczenie i rozpowszechnianie informacji, że autyzm ma medyczne podłoże i że może być uleczalny.

„Czy możliwe jest wyzdrowienie z autyzmu?”

mgr Dominika Futyma

Certyfikowany Praktyk Mitochondrialny i Dietetyk Kliniczny. Uczestniczyła w wielu intensywnych szkoleniach dotyczących tematyki mitochondrialnej oraz analizy wyników badań HRV: Biologia komórkowa – Mitochondria, Harvard University; Naukowe podstawy i zastosowanie badania HRV, HRV Course, USA; Zaawansowany poziom HRV i hormony we wsparciu mitochondrialnym, Współzałożycielka fundacji „Nie Tylko Autyzm” mającej na celu szerzenie informacji o chorobach współistniejących w autyzmie i możliwościach skutecznego ich leczenia i terapii.

“Badania w dysfunkcjach mitochondrialnych i możliwe sposoby poprawy funkcjonowania.”

mgr Anna Szyszkowska

Mgr farmacji, specjalista farmacji aptecznej, dyplomowany dietoterapeuta, konsultant w firmie Mr Hemperek Sp. z o.o. Od 2003 roku pracowałam w aptekach na różnych stanowiskach. W 2017 roku okazało się, że bliska mi osoba zachorowała na nowotwór i wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z konopiami i z Krzysztofem Porębą Mr Hemperkiem. Prywatnie jestem mamą chłopca, który miał problemy neurologiczne i ekstrakty z konopi włóknistych mu pomogły.

Kannabinoidy i układ endokannabinoidowy u osób z autyzmem.”

Dr Ben Marlow

Konsultant pediatryczny, dyrektor kliniczny "Centrum Synapse ds. Neurorozwoju” i wykładowca w Anglia Ruskin School of Medicine. Założyciel centrum badań translacyjnych The Synapse Center for Neurodevelopment ESNEFT (East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust) w Wielkiej Brytanii. Centrum stara się przełożyć badania biomedyczne na praktyczne terapie dla dzieci i ich rodzin z takimi schorzeniami, jak autyzm, ADHD, porażenie mózgowe, niepełnosprawność intelektualna i zespoły genetyczne. Centrum Synapse stara się być na czele nowej ery badań mających na celu zbadanie wpływu mikrobiomu/osi jelitowo-mózgowej, metabolizmu immunologicznego i genomiki funkcjonalnej, które mogą wpływać na rozwój mózgu. Centrum jest ukierunkowane na innowacyjne, nowe strategie pozyskiwania i fenotypowania baz danych za pomocą biomarkerów i danych biometrycznych.

“Subfenotypowanie zaburzeń neurorozwojowych poprzez łączenie danych biomedycznych i behawioralnych.

mgr Ewa Czeszejko-Sochacka

Nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, pedagog, konsultant Metody Tomatisa® oraz Metody Johansena, terapeuta Metody INPP, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

“Metoda Tomatisa ®

Dr Marek Bachański

Specjalista neurolog dziecięcy. Zainteresowania - leczenie padaczki opornej na leki (leczenie neurochirururgiczne, terapia dietą ketogenną), diagnostyka chorób genetycznych w neurologii, terapia zaburzeń emocji i zaburzeń zachowania. Terapia kannabinoidami - różnych schorzeń (w tym tików). Pracuje w Oddziale Neurologii IPCZD w Warszawie oraz w Poradni Neuronek - również w Warszawie.

“Czy warto robić badania genetyczne  w autyzmie. Punkt widzenia neurologa.”

mgr Edyta Węcławska

Dietoterapeuta. Propagatorka zdrowego stylu życia i wiedzy na temat leczenia, diagnostyki chorób współistniejących, które zaburzają prawidłowy rozwój dzieci. Autorka szkoleń, webinariów, warsztatów i artykułów. Specjalistka w zarządzaniu szkoleniami i zasobami ludzkimi a przede wszystkim mama z kilkuletnim stażem i doświadczeniem, która od kilku lat aktywnie działa w grupach wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

“Nukleotydy dietetyczne – wsparcie dietoterapii w wielu jednostkach chorobowych.”

Dr Craig Shimasaki

Dr Craig Shimasaki jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym Moleculera labs, firmy zajmującej się precyzyjną medycyną neuroimmunologiczną, która koncentruje się na diagnozowaniu przyczyn leżących u podstaw zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych i behawioralnych wywołanych reakcją autoimmunologiczną. Panel badań krwi firmy opiera się na ponad 20-letnich badaniach przeprowadzonych w laboratorium dr Madeleine Cunningham na University of Oklahoma Health Sciences Center. Moleculera Labs koncentruje się na odkrywaniu biologicznych metod leczenia stanów autoimmunologicznych wywołanych przez infekcje, które powodują przewlekłe i wyniszczające zaburzenia mózgu, serca i układu odpornościowego.

“Autoimmunologiczne zapalenie mózgu oraz jego związek z PANDAS/PANS i autyzmem”