Misją naszej fundacji jest zmiana schematów myślenia o autyzmie oraz działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Motywacją są zaniedbane i niedostatecznie zaopatrzone potrzeby osób z autyzmem.

Celem nadrzędnym fundacji jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób z autyzmem z punktu widzenia dostępu i jakości opieki zdrowotnej.