• Praktyk Mitochondrialny i Dietetyk Kliniczny w MitoTerapia.
  • Praktyk programu słuchowego Safe & Sound Protocol (SSP) oraz Focus.
  • Neurostymulacja nerwu błędnego tVNS.
  • Mama autystycznego Michasia.
DOMINIKA FUTYMA

Prezes Fundacji

  • Neurologopeda, terapeutka osób z autyzmem w nurcie niedyrektywnym w NeuroDots.
  • Diagnosta i terapeutka zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow.
KATARZYNA CHROŚCIK

Zarząd Fundacji